חדרים נקיים

פתרונות ומוצרים

• אספקת ריהוט לחדרים נקיים מתוצרת CLASS PA

• משטחי דריכה ופתרונות לחדרים הנקיים מתוצרת

  חברת DYCEM ENGLAND 

צרו קשר

UniProcess LTD

כתובת: מולדת 1913000

052-3484231 :נייד

פקס: 9153-52-3484231

gil@uniprocessltd.com :מייל

www.uniprocessltd.com

אנו נמצאים

פניה דרך האתר